SQL Error: INSERT INTO `accesslog` (`datetime`,`page`,`sessionid`) VALUES (NOW(),'dynpage_4','64e6a39e7898bd37e07bd14a86f98c26');
Primaria Comunei Pir

PRIMARIA COMUNEI PIR

Judetul Satu Mare

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL» HCL nr. 7/2012 cu privire la aprobarea numirii reprezentantilor Consiliului Local Pir, în vederea constituirii Grupului de Lucru Local, pentru romi, la nivelul comunei Pir, judetul Satu Mare -
» HCL nr. 8/2012 cu privire la aprobarea infiintarii Grupului de Lucru Local, pentru romi, la nivelul comunei Pir, judetul Satu Mare -
» HCL nr. 9/2012 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Pir, pe anul 2012 -
» HCL nr. 10/2012 cu privire la aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social -
» HCL nr. 38/2012 cu privire la acordarea unor facilitati si scutiri pentru plata impozitelor si taxelor locale aplicate in anul fiscal 2013 -
» HCL 32/2012 cu privire la aprobarea planului de actiune impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole intocmit la nivelul comunei Pir -
» HCL nr. 16/2012 cu privire la constatarea incetarii mandatului de consilier local al domnului Tempfli Mihai -
» HCL nr. 19/2012 cu privire la numirea responsabilului de proiect "Modernizare drumuri agricole de exploatatie comuna Pir, judetul Satu Mare" -
» HCL nr. 20/2012 cu privire la numirea responsabilului de proiect "Modernizare strazi si drumuri comunale in comuna Pir, reabilitare camin cultural, infiintare gradinita" -
» HCL nr. 23/2012 cu privire la incetarea mandatului de consilier local al domnului Somogyi Alexandru -
» HCL nr. 27/2012 cu privire la stabilirea tarifelor ce se vor aplica pentru lucrarile executate de buldoescavator -
» HCL nr. 28/2012 cu privire la numirea dirigintilor de santier pentru realizarea investitiei "Moderizare drumuri agricole de exploatatie comuna Pir, judetul Satu Mare" -
» HCL nr. 29/2012 cu privire la modificarea bugetului aferent proiectului "Modernizare străzi şi drumuri comunale în comunaPir; reabilitare cămin cultural în localitatea Pir, comunaPir; înfiinţare grădiniţă în localitatea Pir, comunaPir" -
» HCL nr. 30/2012 cu privire la aprobarea participarii si contributiei proprii a comunei Pir în cadrul proiectului HURO/1001/297/1.3.1, intitulat"Preparation of road construction in Pir and Szatmárcseke", cu acronimul „Decent Roads”, -
» HCL nr. 37/2012 cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2013 -
» HCL nr. 1/2013 cu privire la aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social -
» HCL nr. 2/2013 cu privire la reorganizarea retelei scolare a comunei Pir, pentru anul scolar 2013-2014 -
» HCL nr. 3/2013 cu privire la alocarea sumei de 1.382.587,56 lei, din excedentul bugetului local al comunei Pir, pentru continuarea implementării proiectului: “Modernizare drumuri agricole de exploatatie, Comuna Pir, judetul Satu Mare” -
» HCL nr. 4/2013 cu privire la modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Comunei Pir, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2001 -
» HCL nr. 5/2013 cu privire la modificarea si completarea HCL nr. 37/18.12.2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile, aplicabile în anul fiscal 2 -
» HCL nr. 7/2013 cu privire la alocarea sumei de 76.00 lei, din excedentul bugetului local al comunei Pir, în vederea achizitionării unui autoturism -
» HCL nr. 8/2013 cu privire la aprobarea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Pir către S.C. Salgardenprest Tăşnad S.R.L. -
» HCL nr. 9/2013 cu privire la cu titlu gratuit a unei suprafete de 2 mp teren pentru S.C. Filiala de Distributie a Energiei Electrice-Electrica Transilvania Nord-agenţia Satu Mare -
» HCL nr. 11 cu privire la aprobarea bugetului consolidat al comunei Pir, pe anul 2013 -
» HCL nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Pir, pe anul 2013 -
» HCL nr. 16/2013 cu privire la aprobarea contului de exercutie, pe trimestrul II, al anului 2013 -
» HCL nr. 18/2013 cu privire la aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pir -
» HCL 19/2013 cu privire la aprobarea dirigintelui de şantier pentru urmărirea lucrărilor la investiţia proiectului integrat "Modernizare străzi şi drumuri comunale în comunaPir; reabilitare cămin cultural în localitatea Pir, comunaPir; înfi -
» HCL nr. 20/2013 cu privire la aprobarea contractării unui împrumut pentru finanţarea cheltuieliolor eligibile din cadrul proiectului integrat “Modernizare drumuri agricole de exploatatie, Comuna Pir, judetul Satu Mare” , finanţat prin PNDR, m -
» HCL nr. 22/2013 cu privire la la alocarea sumei de 110.000 lei din excedentul bugetului local al Comunei Pir -
» HCL nr. 24/2013 cu privire la aprobarea contului de exercutie, pe trimestrul III, al anului 2013 -
» HCL nr. 28/2013 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Pir, pe anul 2013 -
» HCL nr. 26/2013 cu privire la stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe teritoriul comunei Pir, judetul Satu Mare -
» HCL nr. 1/2014 cu privire la aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile, aplicabile în anul fiscal 2014 -
» HCL nr. 2/2014 cu privire la acordarea unor faciltăţi şi scutiri pentru plata impozitelor şi taxelor locale, aplicate în anul fiscal 2014 -
» HCL nr. 3/2014 cu privire la aprobarea încasării unei taxe pentru asigurarea serviciului de pază şi protecţie în comuna Pir -
» HCL nr. 4/2014 cu privire la instrumentarea proiectului intitulat „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA UNITATILOR SANITARE DIN LOCALITATEA PIR, JUD. SATU MARE” -
» HCL nr. 5/2014 cu privire la modificarea şi completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al Comunei Pir, însuşit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 16/2001 -
» HCL nr. 6/2014 cu privire la aprobarea bugetului consolidat al comunei Pir, pe anul 2014 -
» HCL nr. 7/2014 cu privire la aprobarea contului de exercutie, pe anul 2013 -
» HCL nr. 8/2014 cu privire la alocarea sumei de 3.735 mii lei din excedentul bugetului local al comunei Pir pentru continuarea implementării proiectului “Modernizare străzi şi drumuri comunale în comuna Pir; reabilitare cămin cultural în loca -
» HCL nr. 9/2014 cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici cu privire la lucrărea de investiţie„Modernizare străzi şi drumuri în comuna Pir” -
» HCL nr. 10/2014 cu privire la prelungirea valabilităţii scrisorii de garantie bancară pentru proiectul “Modernizare străzi şi drumuri comunale în comuna Pir; reabilitare cămin cultural în localitatea Pir, comuna Pir; înfiinţare grădiniţ -
» HCL nr. 11/2014 cu privire la aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social -
» HCL nr. 12/2014 cu privire la aprobarea contului de exercutie, pe trimestrul I, anului 2014 -
» HCL nr. 13/2014 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/2008 -
» HCL nr. 14/2014 cu privire la aprobarea achitării penalităţii de 0,1 %, în sumă de 8.298 lei, din bugetului local al comunei Pir, pentru prelungirea termenului de executie a contractului de finaţare nr. C322010963200033/ 29.06. 2010 pentru co -
» HCL nr. 15/2014 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Pir, pe anul 2014 -
» HCL nr. 16/2014 cu privire la aprobarea participării comunei Pir, în calitate de asociat, la constituirea ”Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Judeţul Satu Mare” -
» HCL nr. 17/2014 cu privire la aprobarea contului de exercutie, pe trimestrul II, anului 2014 -
» HCL nr. 18/2014 cu privire la aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, din comuna Pir, judeţul Satu Mare -
» HCL nr. 19/2014 cu privire la constatarea dreptului de proprietate al comunei Pir -
» HCL nr. 21/2014 cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică -
» HCL nr. 22/2014 cu privire la prelungirea valabilităţii scrisorii de garantie bancară pentru proiectul “Modernizare străzi şi drumuri comunale în comuna Pir; reabilitare cămin cultural în localitatea Pir, comuna Pir; înfiinţare grădiniţ -
» HCL nr. 23/2014 cu privire la prelungirea duratei de implementare al proiectului integrat“Modernizare străzi şi drumuri comunale în comuna Pir; reabilitare cămin cultural în localitatea Pir, comuna Pir; înfiinţare grădiniţă în localitate -
» HCL nr. 24/2014 cu privire la alocarea sumei de 147.000 pentru implementarea proiectului ”Achiziţionare de echipamente: utilaj dezăpezire, tocător de crengi, remorcă basculantă cu două roţi, motocositoare cu benzină” -
» HCL nr. 25/2014 cu privire la desemnarea a doi membri in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Pir -
» HCL nr. 26/2014 cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Pir, pe anul 2014 -
» HCL nr. 28/2014 cu privire la aprobarea contului de exercutie, pe trimestrul III, anului 2014 -
» HCL nr. 29/2014 cu privire la completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al comunei Pir -