SQL Error: INSERT INTO `accesslog` (`datetime`,`page`,`sessionid`) VALUES (NOW(),'dynpage_3','3538bd7ebe53dd70cada4846aa1de185');
Primaria Comunei Pir

PRIMARIA COMUNEI PIR

Judetul Satu Mare

DISPOZITII ALE PRIMARULUI» -
» Dispozitia nr.1/2013 cu privire la numirea Comisiei pentru receptia la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitie ,, Modernizare de drumuri agricole de expoatatie, comuna Pir, judetul Satu Mare,, -
» Dispozitia nr. 2/2013 cu privire la convocarea Consiliului Local in sedinta Ordinara -
» Dispozitia nr. 3/2013 cu privire la aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, persoanelor beneficiare de ajutor social -
» Dispozitia nr. 4/2013 cu privire la modificarea numarului de persoane si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 5/2013 cu privire la acordarea ajutorului social pentru d-l Somogyi Ioan -
» Dispozitia nr. 6/2013 cu privire la acordarea ajutorului social pentru familia D-lui Balogh Csaba-Tamas -
» Dispozitia nr. 7/2013 cu privire la acordarea ajutorului social pentru d-na Samfira Reghina -
» Dispozitia nr. 12/2013 cu privire la convocarea Consiliului Local in sedinta Ordinara -
» Dispozitia nr. 13/2013 cu privire la la schimbarea titularului si modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 14/2013 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in luna Februarie anul 2013 -
» Dispozitia nr. 15/2013 cu privire la incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru D-na Samfira Reghina -
» Dispozitia nr. 16/2013 cu privire la modificarea cuantumului dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne pentru familia D-lui Balica Bogdan -
» Dispozitia nr. 17/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sutinerea familiei -
» Dispozitia nr. 18/2013 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 19/2013 cu privire la aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, persoanelor beneficiare de ajutor social -
» Dispozitia nr. 20/2013 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 21/2013 cu privire la acordarea de cadouri in bani salariatelor, aparatului propriu al Primarului comunei Pir, cu ocazia zilei de 8 martie 2013 -
» Dispozitia nr. 22/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 23/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 24/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 25/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 26/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 27/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 28/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 29/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 30/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 31/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 32/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 34/2013 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 35/2013 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.02.2013 -
» » Dispozitia nr. 36/2013 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 37/2013 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 38/2013 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 39/2013 cu privire la incadrarea numitei Both Erika Ibolya, in functia de asistent personal, pe perioada determinata, incepand cu data de 01.02.2013 -
» Dispozitia nr. 40/2013 cu privire la incetarea raportului de serviciu cu Primaria comunei Pir, al domnului HOLLO ZSOLT TIBERIU, functionar public de executie, avand functia de referent, grad profesional asistent, nivel studii M, clasa de salarizare 1 -
» Dispozitia nr. 41/2013 cu privire la convocarea Consiliului Local in sedinta Ordinara -
» Dispozitia nr. 42/2013 cu privire la aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, persoanelor beneficiare de ajutor social -
» Dispozitia nr. 43/2013 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 44/2013 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 45/2013 cu privire la suspendarea dreptului la ajutorul social -
» Dispozitia nr. 46/2013 cu privire la suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 47/2013 cu privire la suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 48/2013 cu privire la suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 49/2013 cu privire la suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 50/2013 cu privire la suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 52/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 51/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 53/2013 cu privire la convocarea Consiliului Local in sedinta Extraordinara -
» Dispozitia nr. 54/2013 cu privire la acordarea unui ajutor de inmormantare -
» Dispozitia nr. 55/2013 cu privire la acordarea unui ajutor de inmormantare -
» Dispozitia nr. 56/2013 cu privire la constituirea Comisiei pentru probleme de aparare -
» Dispozitia nr. 57/2013 cu privire la nominalizarea agentilor economici din reteaua comerciala a comunei PIR care vor distribui produse rationalizate catre populatie -
» Dispozitia nr. 58/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 59/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr.60/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr.60/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 62/2013 cu privire la modificarea namarului de persoane si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 63/2013 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 64/2013 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 65/2013 cu privire la Constituirea Comitetului local pentru Situatii de Urgenta, Centrul Operativ cu activitate temporara, atributiile, functionarea si dotarea Comitetelor si Centrelor operative cu activitate temporara pentru situatii -
» Dispozitia nr. 66/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 67/2013 cu privire la reluarea platii alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 68/2013 cu privire la constituirea comisiei de disciplina din cadrul Primariei comunei Pir si Primariei comunei Andrid -
» Dispozitia nr. 69/2013 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 70/2013 cu privire la acordarea ajutorului social pentru d-na Szilagyi Eva -
» Dispozitia nr. 71/2013 cu privire la acordarea indemniatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.05.2013 -
» Dispozitia nr. 72/2013 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 73/2013 cu privire la convocarea Consiliului Local in sedinta Extraordinara -
» Dispozitia nr. 74/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 75/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 76/2013 cu privire la modificarea numarului de persoane si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familie -
» Dispozitia nr. 77/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 78/2013 cu privire la incetarea dreptului la ajutorul social -
» Dispozitia nr. 79/2013 cu privire la modificarea numarului membrilor si a cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 80/2013 cu privire la acordarea ajutorului social pentru dl Murgui Cristian Ciprian -
» Dispozitia nr. 81/2013 cu privire la convocarea Consiliului Local in sedinta Extraordinara -
» Dispozitia nr. 82/2013 cu privire la suspendarea activitatii asistentului personal -
» Dispozitia nr. 83/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 84/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 85/2013 cu privire la modificarea numarului membrilor si a cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 86/2013 cu privire la modificarea numarului membrilor si a cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 87/2013 cu privire la suspendarea dreptului la ajutorul socialal -
» Dispozitia nr. 88/2013 cu privire la suspendarea dreptului la ajutorul socialal -
» Dispozitia nr. 89/2013 cu privire la suspendarea dreptului la ajutorul socialal -
» Dispozitia nr. 90/2013 cu privire la suspendarea dreptului la ajutorul socialal -
» Dispozitia nr. 91/2013 cu privire la suspendarea dreptului la ajutorul socialal -
» Dispozitia nr. 92/2013 cu privire la suspendarea dreptului la ajutorul socialal -
» Dispozitia nr. 93/2013 cu privire la convocarea Consiliului Local in sedinta Ordinara -
» Dispozitia nr. 94/2013 cu privire la incadrarea numitei Koce Rozalia, in functia de asistent personal, pe perioada determinata, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 95/2013 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.08.2013 -
» Dispozitia nr. 96/2013 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social conform ISR-lui -
» Dispozitia nr. 97/2013 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei conform ISR-ului -
» Dispozitia nr. 98/2013 cu privire la repunerea in plata a dreptului la ajutorul social si a cuantumului acestuia pentru familia d-lui Mezei Francisc -
» Dispozitia nr. 99/2013 cu privire la repunerea in plata a dreptului la ajutor social si a cuantumului acestuia pentru familia d-lui Daroczi Gabriel -
» Dispozitia nr. 100/2013 cu privire la repunerea in plata a dreptului la ajutor social si a cuantumului acestuia pentru familia d-lui Orosz Janos -
» Dispozitia nr. 101/2013 cu privire la repunerea in plata a dreptului la ajutor social si a cuantumului acestuia pentru familia d-lui Ciora Florentin-Lucian -
» Dispozitia nr. 102/2013 cu privire la repunerea in plata a dreptului la ajutor social si a cuantumului acestuia pentru familia d-lui Dana Iosif -
» Dispozitia nr. 103/2013 cu privire la repunerea in plata a dreptului la ajutor social si a cuantumului acestuia pentru familia d-nei Balog Delia -
» Dispozitia nr. 104/2013 cu privire la modificarea numarului membrilor si a cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 105/2013 cu privire la modificarea numarului membrilor si a cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 106/2013 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 107/2013 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 108/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 109/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 110/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 111/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 112/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 113/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 114/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 115/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 116/2013 cu privire la cresterile salariale ale personalului din cadrul aparatul propriu al Primarului comunei Pir, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 117/2013 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 118/2013 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 119/2013 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 120/2013 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 121/2013 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 122/2013 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.07.2013 -
» Dispozitia nr. 123/2013 cu privire la convocarea Consiliului Local in sedinta Extraordinara -
» Dispozitia nr. 124/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 125/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 126/2013 cu privire la incetarea dreptului la ajutor social -
» Dispozitia nr. 127/2013 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 128/2013 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului socia -
» Dispozitia nr. 129/2013 cu privire la acordarea ajutorului social pentru d-na Lucaciu Maria -
» Dispozitia nr. 130/2013 cu privire la acordarea ajutorului social pentru d-l Balog Carol -
» Dispozitia nr. 131/2013 cu privire la infiintarea proprii pe salariul domnului Somogyi Alexandru -
» Dispozitia nr. 132/2013 cu privire la recuperarea unei sume platite necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne pe perioada 01.11.2012-31.03.2013 -
» Dispozitia nr. 133/2013 cu privire la recuperarea unei sume platite necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne pe luna Februarie 2013 pentru d-na Oros Floare -
» Dispozitia nr. 134/2013 cu privire la convocarea Consiliului Local in sedinta Extraordinara -
» Dispozitia nr. 135/2013 cu privire la acordarea ajutorului social pentru d-na Somogyi Elisabeta -
» Dispozitia nr. 136/2013 cu privire la modificarea numarului de membrii si a cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 137/2013 cu privire la modificarea numarului de membrii si cuantumul ajutorului social -
» Dispozitia nr. 138/2013 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 139/2013 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social -
» Dispozitia nr. 140/2013 cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social -
» Dispozitia nr. 141/2013 cu privire la incetarea dreptului la ajutor social -
» Dispozitia nr. 142/2013 cu privire la incetarea dreptului la ajutor social -
» Dispozitia nr. 143/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 144/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 145/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 146/2013 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 147/2013 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 34/2014 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 36/2014 cu privire la contituirea comisiei pentru probleme de aparare -
» Dispozitia nr. 33/2014 cu privire la suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 32/2014 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 29/2014 cu privire la repunerea in plata a dreptului la ajutor social si a cuantumului acestuia pentru familia d-lui Balog Csaba Tamas -
» Dispozitia nr. 30/2014 cu privire la repunerea in plata a dreptului la ajutor social si a cuantumului acestuia pentru familia d-lui Balog Eugen -
» Dispozitia nr.31/2014 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 28/2014 cu privire la modificarea numarului de membrii si cuantumul ajutorului social -
» Dispozitia nr. 27/2014 cu privire la modificarea cuantumului ajutorului social conform ISR-lui -
» Dispozitia nr. 26/2014 cu privire la convocarea Consiliului Local Pir in sedinta Extraordinara -
» Dispozitia nr. 24/2014 cu privire la incetarea contractului de munca a domnului Nagy Csaba, avand functia de paznic, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pir -
» Dispozitia nr. 23/2014 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.01.2014 -
» Dispozitia nr. 22/2014 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.01.2014 -
» Dispozitia nr. 21/2014 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.01.2014 -
» Dispozitia nr. 19/2014 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.01.2014 -
» Dispozitia nr. 20/2014 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.01.2014 -
» Dispozitia nr. 18/2014 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.01.2014 -
» Dispozitia nr. 17/2014 cu privire la modificarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grax, incepand cu data de 01.01.2014 -
» » Dispozitia nr. 16/2014 cu privire la incetarea contractului individual de munca a asistentului personal Lucaciu Maria -
» » Dispozitia nr. 15/2014 cu privire la incadrarea numitei Both Erika Ibolya, in functia de asistent personal, pe perioada determinata, incepand cu data de 01.02.2014 -
» Dispozitia nr. 3/2014 cu privire la aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, persoanelor beneficiare de ajutor social -
» Dispozitia nr. 2/2014 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in luna Ianuarie, anul 2014 -
» Dispozitia nr. 1/2014 cu privire la convocarea Consiliului Local Pir in sedinta Ordinara -
» Dispozitia nr. 187/2013 cu privire la inventarierea patrimoniului Primarie Pir -
» Dispozitia nr. 186/2013 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare a personelor cu handicap grav, incepand cu data de 01.12.2013 -
» Dispozitia nr. 185/2013 cu privire la aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, peroanelor beneficiare de ajutor social -
» Dispozitia nr. 183/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 184/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 182/2013 cu privire la suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 181/2013 cu privire la convocarea Consiliului Local Pir in sedinta Extraordinara -
» Dispozitia nr. 180/2013 cu privire la convocarea Consiliului Local Pir in sedinta Extraordinara -
» Dispozitia nr. 179/2013 cu privire la acordarea ajutorului social pentru familia d-lui Farcas Vasile -
» Dispozitia nr. 177/2013 cu privire la acordarea ajutorului social pentru familia d-lui Koce Tiberiu -
» Dispozitia nr. 178/2013 cu privire la acordarea ajutorului social pentru familia d-lui Gyulai Iosif Fabricio -
» Dispozitia nr. 176/2013 cu privire la acordarea ajutorului social pentru familia d-lui Dana Romeo -
» Dispozitia nr. 175/2013 cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social -
» Dispozitia nr. 174/2013 cu privire la repunerea in plata a dreptului la ajutor social si a cuantumului acestuia pentru familia d-nei Barna Beata -
» Dispozitia nr. 173/2013 cu privire la modificarea numarului de membrii si cuantumul ajutorului social -
» Dispozitia nr. 172/2013 cu privire la suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 171/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 169/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 170/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 168/2013 cu privire la aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, persoanelor beneficiare de ajutor social -
» Dispozitia nr. 167/2013 cu privire la stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in luna Noiembrie, anul 2013 -
» Dispozitia nr. 166/2013 cu privire la convocarea Consiliului Local Pir in sedinta Ordinara -
» Dispozitia nr. 165/2013 cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social -
» Dispozitia nr. 164/2013 cu privire la acordarea ajutorului social pentru familia d-lui Balog Andrei Mihai -
» Dispozitia nr. 163/2013 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 161/2013 cu privire la numirea doamnei Burlacu Maria Rodica, consilier,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Pir ca agent inundatii -
» Dispozitia nr. 162/2013 cu privire la convocarea Consiliului Local in sedinta Extraordinara -
» Dispozitia nr. 160/2013 cu privire la acordarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incepand cu data de 01.09.2013 -
» Dispozitia nr. 159/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 158/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 157/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 156/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 154/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 155/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 153/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 151/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 152/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 150/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 148/2013 cu privire la suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 149/2013 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 37/2014 cu privire la constituirea Unitatii Locale de Sprijin , organizata la nivelul comunei Pir -
» Dispozitia nr. 38/2014 cu privire la aprobarea ,, Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta in anul 2014 -
» Dispozitia nr. 39/2014 cu privire la convocarea Consiliului Local Pir in sedinta Ordinara -
» Dispozitia nr. 40/2014 cu privire la aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, persoanelor beneficiare de ajutorul social -
» Dispozitia nr. 41/2014 cu privire la modificarea numarului de membrii si cuantumul ajutorului social -
» Dispozitia nr. 42/2014 cu privire la modificarea numarului de membrii si cuantumul ajutorului social -
» Dispozitia nr. 43/2014 cu privire la modificarea numarului de membrii si cuantumul ajutorului social -
» Dispozitia nr. 44/2014 cu privire la acordarea ajutorului social pentru familia d-nei Lucaciu Maria -
» Dispozitia nr. 45/2014 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 46/2014 cu privire la incadrarea numitei Both Erika Ibolya, in functia de asistent personal, pe perioada determinata, incepand cu data de 01.02.2014 -
» Dispozitia nr. 47/2014 cu privire la delimitarea sectiilor de votare din comuna Pir -
» Dispozitia nr. 49/2014 cu privire la acordarea ajutorului social pentru familia d-lui Ember Vasile -
» Dispozitia nr. 50/2014 cu privire la modificarea numarului de membrii si cuantumul ajutorului social -
» Dispozitia nr. 51/2014 cu privire la modificarea numarului de membrii si cuantumul ajutorului social -
» Dispozitia nr. 52/2014 cu privire la reluarea platii si modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 53/2014 cu privire la suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 54/2014 cu privire la suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 55/2014 cu privire la suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 56/2014 cu privire la suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 57/2014 cu privire la suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 58/2014 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 59/2014 cu privire la incetarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr.60/2014 cu privire la desemnarea unor persoane sa opereze in registrul electoral -
» Dispozitia nr. 61/2014 cu privire la stabilirea locurilor speciale pentru afisajul eletoral -
» Dispozitia nr. 62/2014 cu privire la convocarea Consiliului Local Pir in sedinta Extraordinara -
» Dispozitia nr. 63/2014 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 64/2014 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 65/2014 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 66/2014 cu privire la la incetarea indemnizatiei lunare a persoanei cu handicap grav, incapand cu data de 01.05.2014 -
» Dispozitia br. 67/2014 cu privire la incadrarea numitei BOJAN SABINA, in functia de asistent personal, pe perioada determinata, incepand cu data de 01.05.2014 -
» Dispozitia nr. 68/2014 cu privire la convocarea Consiliului Local Pir in sedinta Extraordinara -
» Dispozitia nr. 69/2014 cu privire la acordarea ajutorului social pentru familia d-lui Boros Iosif -
» Dispozitia nr. 70/2014 cu privire la acordarea ajutorului social pentru d-na Bako Emike -
» Dispozitia nr. 71/2014 cu privire la acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 72/2014 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 73/2014 cu privire la modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 74/2014 cu privire la modificarea numarului de membrii si a cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei -
» Dispozitia nr. 76/2014 cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social -
» Dispozitia nr. 75/2014 cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social -
» Dispozitia nr. 77/2014 cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social -
» Dispozitia nr. 78/2014 cu privire la suspendarea dreptului la ajutor social -